Gradinita Cuvioasa Parascheva

Despre noi
contactati-ne

„Și pentru ca mâine, începe azi” sa formăm personalități puternice ordonate, creative si independente în scopul adaptării cu ușurința la o societate in continua schimbare.”

Să fim prima grădiniţă în preferinţele părinţilor din municipiul Iaşi care promovează următoarele valori-cheie: - starea de bine a preșcolarilor; - curiozitatea preșcolarilor; - bucuria preșcolarilor de a ȋnvăța. Grădinița “Cuvioasa Parascheva” Iasi asigură un climat...

Fiind prima treaptă a sistemului de învăţământ, grădiniţa trebuie să devină un mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice, în care să existe un climat propice învăţării şi formării copilului pentru şcoală şi pentru viaţa socială ulterioară. Reforma, în ansamblul ei, trebuie să se realizeze prin valorificarea tradiţiilor învăţământului românesc şi compatibilizarea cu sistemele de învăţământ europene.

Grădiniţa trebuie să fiinţeze cu o conducere proprie, exercitată ştiinţific, pe baza unei activităţi planificate, direcţionată în funcţie de obiectivele propuse pe baza analizei realiste a stărilor de fapt, al descifrării tendinţelor pozitive, de evoluţie în viitor a sistemului.

Proiectul instituţional al Grădiniţei „Cuvioasa Parascheva” – Iasi a fost realizat pe baza analizei condiţiilor socio-economice, a nevoilor de educaţie existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile pe termen scurt şi mediu (pe baza analizelor socio-economice, a datelor statistice şi prognozelor).

Este momentul ca, în contextul actual creat de modernizarea învăţământului preprimar, să definim la nivelul propriei organizaţii şcolare o politică coerentă şi responsabilă, prin înnoirea şi flexibilizarea conceptului de management educaţional şi de asigurare a calităţii. Aceasta, deoarece implementarea sistemului de management al calităţii va conduce la crearea unor noi modele de gândire şi comportament, care vor contribui la îmbunătăţirea continuă a procesului instructiv-educativ din grădiniţă.

Obiectivele propuse izvorăsc din realitatea constatată la nivelul unităţii, valorifică capitalul uman oferit de colectivul didactic, răspund intereselor de instruire, educare şi formare a personalităţilor în devenire, trasând, totodată, principalele direcţii de dezvoltare pentru următorii 4 ani.

Proiectul de dezvoltare instituţională a grădiniţei reprezintă expresia concretă a echilibrului dintre reglementări şi iniţiative.

-Este motivat de concentrarea atenţiei asupra finalităţilor educaţiei timpurii (sprijinirea copilului preşcolar în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii).

-Asigură o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare).

-Oferă colectivului grădiniţei posibilitatea participării la schimbare.
-Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a activităţii grădiniţei. -Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii.
-Asigură dezvoltarea personală şi profesională.
-Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul grădiniţei, stimulează dezvoltarea

imaginii grădiniţei în întregul ei.
Programele Ministerului Educaţiei ,Cercetării si Inovarii privind reforma învăţământului

românesc care vizează îmbunătăţirea accesului la educaţie /MEN sunt:
„Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii”. Formarea competenţelor cheie

(generalizarea grupei pregătitoare în învăţământul preşcolar din România) „Să citim pentru mileniul trei”;

 

„Fundamentarea ofertei educaţionale” pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a coeziunii economice şi sociale;

„Asigurarea calităţii proceselor de predare şi învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale” (Educăm aşa ! Centrele de resurse pentru părinţi potenţial, nevoi şi perspective);
„Educaţie prin activitate extraşcolară şi extracurriculară”.

sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare pentru perioada 2015 – 2019. Reforma, în ansamblul ei, trebuie să se realizeze prin valorificarea tradiţiilor învăţământului românesc şi compatibilizarea cu sistemele de învăţământ europene.

Un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o grădiniţă la nivel european, iată dezideratul grădiniţei „Cuvioasa Parascheva”Iasi.

Conceput într-o viziune modernă, prezentul proiect va găsi răspuns întrebărilor: „Unde suntem?”, „Cum ajungem?”, „Unde vrem să ajungem?”.

Aşadar,„în limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început, să încercăm să facem singuri ce aşteptăm de la alţii”.

Prezentare

Gradinita Cuvioasa Parascheva

Adresa: Sos. Nationala nr. 45, Iaşi, jud. Iaşi

Telefon/Fax: 0332436919

AL UNITATII SCOLARE PENTRU PERIOADA 2017 – 2021

Revizuit, dezbătut şi avizat în Consiliul Profesoral în data de 29.09.2018, dezbătut şi avizat în Comitetul Reprezentativ al Părinţilor în data de 28.09.2018, aprobat în Consiliul de Administraţie în data de 29.09.2018 şi înregistrat ca document intern cu numărul 58/6.10.2018

DIRECTOR,

Prof.BADI CRISTINA

      Procesul reformator din învăţământ în care este angrenată puternic şi grădiniţa noastră impune o permanentă:

 

  Modernizare, selectare, adaptare a conţinuturilor şi a strategiilor didactice.

 

  Îmbunătăţire a calităţii formării şi perfecţionării cadrelor didactice.

 

  Modernizare a mecanismelor manageriale şi financiare.

 

  Menţinerea şi sporirea performanţelor atât în plan curricular cât şi al confortului de viaţă oferit copiilor preşcolari (hrana, ambianţa, grijă, dragoste, ocrotire, securitate).

 

  Diversificarea ofertei curriculare în concordanţă cu opţiunile părinţilor şi nevoile copiilor.

Modelul de proiect realizat nu are intenţia de a oferi o reţetă ideală.

Am pornit de la ideea prezentării şi evidenţierii unor aspecte particulare şi esenţiale ale unităţii noastre de învăţământ.

Am urmărit ca el să nu se reducă la o succesiune de responsabilităţi şi acţiuni programate, legate de o logică a finalităţii proxime.

Ne dorim ca acesta să reprezinte în primul rând un ELEMENT AL SCHIMBĂRII ŞI MODERNITĂŢII; UN PROCES CREATIV ŞI FORMATIV, CONCRETIZAT ÎN ACŢIUNI COERENTE, SUBSUMATE UNOR OBIECTIVE, ACŢIUNI , COMPETENŢE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ, CLAR ŞI PRECIS FORMULATE.

Urmărind finalizarea optimă a proiectului ne propunem să avem în vedere PRECAUŢII ŞI REGULI COMUNE, care să ne permită evitarea barierelor, dificultăţilor şi diferenţelor între ceea ce am proiectat şi realitatea concretă a unităţii noastre de învăţământ, în scopul înlăturării disfuncţiilor posibile.

Scopul declarat al acestui proiect de dezvoltare instituţională este cel de practicare a unui MANAGEMENT AL CALITĂŢII GENERATE, ASIGURATE ŞI PROMOVATE ÎN MOD CONŞTIENT ŞI RESPONSABIL.

 

,,LOCUL UNDE COPILUL TAU POATE VISA! ,,

Viziunea noastra urmareste:
-implementarea unor noi tipuri de educatie(educatie pt.cetatenie

democratica,educatie ecologica,educatia parintilor,educatie interculturala)
-un raport optim intre educatia formala,nonformala si informala
-crearea unui climat de munca si invatare,stimulativ si creativ,garantarea pregatirii

pentru adaptarea la viata scolara si sociala
-sa furnizeze parintilor siguranta ca prescolarii traiesc si muncesc intr-un cadru

sigur,invata sa coopereze liber cu altii,sunt mai toleranti si sunt pregatiti pentru o formare permanenta personala.

Vom avea succes numai daca vom intelege si intreprinde schimbarea, educandu-ne capacitatea de a ne concentra pe „CE” si „CUM” trebuie facut in mod concret:

 • perfectionarea continua in specialitate in scopul modernizarii actului didactic si adaugirii de

  PLUS VALOARE personalitatii copilului;

 • deschiderea catre nou, catre schimbare, modificarea anumitor rutine de lucru, implicarea, co-

  interesarea si responsabilizarea tuturor factorilor educationali, in contributia adusa la

  cresterea VALORII ADAUGATE la personalitatea copilului;

 • o viziune clara, proiecte care sa materializeze viziunea si oamenii dispusi sa-si asume

  raspunderea conducerii acestui proces pana la capat, complet, fara echivoc ireversibil;

 • un exercitiu profund de invatare continua fundamentat pe incredere, onestitate, competenta , performante si curaj, gandit sa genereze castiguri ireversibile pentru toti ACTORII implicati in realizarea obiectivelor propuse.

II.2. Misiunea grădiniţei
„Si pentru ca maine, incepe azi” sa formam personalitati puternice ordonate,

creative si independente in scopul adaptarii cu usurinta la o societate in continua schimbare.

Să fim prima grădiniţă în preferinţele părinţilor din municipiul Iaşi care promoveaza următoarele valori-cheie:
starea de bine a preșcolarilor;
curiozitatea preșcolarilor;

bucuria preșcolarilor de a ȋnvăța.
Gradinita “Cuvioasa Parascheva” Iasi asigură un climat socio-afectiv adecvat, cooperare

şi parteneriat educational, pentru integrarea cu succes in scoala si in societate a copiilor, promovand valori precum: bunatatea, bunul simt, toleranta, responsabilitatea si respectul. Dezvolta aptitudinile personale ale copiilor pentru descoperirea telentelor tinere si indeplineste standardele de calitate.

Gradinita isi propune sa ofere sanse egale pentru educatie si cultura tuturor copiilor promovand identificarea si dezvoltarea abilitatilor si capacitatilor fiecarui copil pentru a se adapta unei societati europene prin formarea unor comportamente si atitudini responsabile fata de ei si fata de comunitate.

II.3. Ethos-ul grădiniţei

Organizaţia noastră dispune de următoarele elemente distincte de identitate:
– sigla grădiniţei;
– proiect educational „Daruind aduci un ambet”;
– deviza grădiniţei („
: „Competenta, integritate si devotament pentru copii”!”); Aceste elemente sunt cunoscute atât de profesori, cât şi de părinţi şi copii.

 

În Gradinita,,Cuvioasa Parascheva” Iaşi este utilizat Curriculum-ul pentru educaţie timpurie aprobat prin Ordinul de Ministru nr.5233/2008. Acest document există în grădiniţă atât în format listat, cât şi în format electronic.

Curriculum-ul la decizia grădiniţeiaplicat în Gradinitei ,,Cuvioasa Parascheva” Iaşi cuprinde următoarele cursuri opţionale: limba engleză, dans, şah, artă plastică.

Curriculum-ul individualizat vizează două tipuri distincte de abordare: pe de o parte este vorba despre intervențiile educaționale ȋn cazulpreșcolarilor identificați cu risc educaționalridicat,iar, pe de altă parte, este vorba despre curriculum-ul destinat preşcolarilor ce manifestă
profiluri atipice de dezvoltare (dificultăţi/întârzieri sau abilităţi înalte). Acest tip de curriculum are un caracter personalizat fiind conceput împreună cu diverşi specialişti în educaţie (consilier şcolar, logoped, psiholog, cadre didactice universitare, profesori în învăţământul preşcolar şi bineînţeles, părinţi). Astfel, profesorii din Gradinita,,Cuvioasa Parascheva” Iaşi nu sunt doar nişte simpli executanţi ai unui curriculum dinainte prestabilit, ci elaborează şi dezvoltă un curriculum care să fie în acord cu nevoile şi interesele în învăţare şi în dezvoltare ale fiecărui preşcolar în parte.

La începutul fiecărui an şcolar, în grădiniţă se constituie Comisia de curriculum şi evaluare. Această comisie elaborează un plan de acţiune, monitorizează şi face propuneri referitoare la îmbunătăţirea curriculum-ului utilizat în grădiniţă.
III.5.Analiza cantitativă
a) Evoluţia anuală a numărului de preşcolari înscrişi:
– numărul de preşcolari înscrişi în anul şcolar 2017-2018:
320
– numărul de preşcolari prognozaţi pentru anul şcolar 2017-2018: 320
b) Numărul mediu de copii înscrişi la grupă în anul şcolar 2016-2017: 30
c) Numărul de preşcolari înscrişi la grupa mică în anul şcolar 2016-2017: 120
d) Numărul de preşcolari înscrişi la grupa mijlocie în anul şcolar 2016-2017: 100
e) Numărul de preşcolari înscrişi la grupa mare în anul şcolar 2016-2017: 100
f) Numărul de preşcolari aflaţi în situaţie de risc educaţional în 2016-2017: 4
g) Numărul de preşcolari ce manifestă dificultăţi şi întârzieri în dezvoltare (2016-2017): 6
h) Frecvenţa medie a preşcolarilor la grădiniţă în anul şcolar 2016-2017: 28
i) Numărul de grupe de preşcolari: 11 grupe
j) Numărul de săli de clasă: 11 săli amenjate
k) Suprafaţa standard a unei săli de clasă: 70 m2
l) Cubajul de aer într-o sală de clasă: 5,50 m3
m) Gradul de dotare al sălilor de grupă: foarte bun (sălile sunt personalizate şi amenajate împreună cu părinţii)

n) Numărul de cadre didactice calificate angajate în anul şcolar 2016-2017: 23 (100%) o) Numărul de cadre didactice titulare în anul şcolar 2016-2017: 21 (95%)
p) Numărul de cadre didactice debutante în anul şcolar 2016-2017: 2 (5%)
q) Numărul de proiecte şi parteneriate educaţionale realizate în 2016-2017: 11

III. 6. Analiza calitativă:
a) Ambianţa din grădiniţă
: în grădiniţă domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin

implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc

b) Relaţiile între diferitele categorii de personal: : sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare

d) Calitatea personalului didactic: calificat 100%, cu performanţe în activitatea didactică
Ȋn grădiniță, există un interes autentic al profesorilor pentru transferulcompetențelor profesionale și pentru ȋnvățarea și aplicarea unor noi tehnici și practice ȋneducația timpurie. Pe baza acestor informaţii putem afirma ca există un grad relativ ridicat de calitate a resurselor

umane angajate în grădiniţă.

e) Atitudinea cadrelor didactice faţă de copiii cu risc educațional sau față de copiii ce manifestă dificultăţi şi întârzieri în dezvoltare sau faţă de copiii cu cerinţeeducaţionale speciale/instituţionalizaţi: profesorii manifestă faţă de aceşti copii oatitudine adecvată; cu toate acestea, datorită supraaglomerării grupelor de copii, numeroşiprofesori evită să lucreze cu asftel de copii, deoarece efortul depus ar fi mult prea mare,iar rezultatele pozitive obţinute în urma aplicării unui plan individualizat de intervenţie nuar putea fi garantate.

f) Modul de comunicare: în grădiniţă există o bună comunicare între copii, cadre didactice, părinţi, director, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie a informaţiei în ambele sensuri
g) Gradul de implicare al părinţilor: părinţii manifestă un grad ridicat de implicare în activităţile desfăşurate la grădiniţă, aceştia participând activ la activităţile desfăşurate în grădiniţă (proiecte individuale ale preşcolarilor, curriculum opţional, vizite tematice,excursii, drumeţii, serbări, activităţi demonstrative, activităţi de consiliere parentală etc.);în grădiniţă, functionează din 2016 asociaţia de părinţi ,,Prichindel” ce are un rol foarte important în ceea ce priveşte asigurarea resurselor necesare pentru derularea diferitelor proiecte educaţionale.

h) Managementul grădiniţei: : directorul şi personalul didactic din grădiniţă vor iniţia şi dezvolta activităţi în parteneriat educaţional cu comunitatea locală, cu unităţi de învăţământ din ţară şi străinătate.. Dintre instrumentele manageriale concepute, realizate şi aplicate la nivel degrădiniţă enumerăm următoarele: proiectul de dezvoltare instituţională, planul operaţionalanual, strategia de asigurare a calităţii, strategia de dezvoltare a resurselor umane,raportul anual de evaluare internă a calităţii educaţiei, fişa de evaluare/observare acalităţii activităţii de învăţare, fișa de evaluare a riscului educational, chestionare desatisfacţie pentru profesori, chestionare de satisfacţie pentru personalul didactic auxiliar şinedidactic, chestionare de satisfacţie pentru părinţi, rapoarte ale comisiilor funcţionale şide specialitate.

 

   Grădiniţa funcţionează în baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. În ultimii cinci ani, au fost aprobate numeroase acte legislative referitoare la problematica educaţiei timpurii: Ordinul 5233/01.09.2008 privind aprobare Curriculum-ului pentru educaţie timpurie, Ordinul3850/17.05.2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învăţare în educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie,

-Ordinul 3851/17.05.2010 privind aprobarea Reperelor fundamentale în învăţare şi dezvoltareatimpurie a copilului şi Ordinul 4688/29.06.2012 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru învăţământul preşcolar.
În afara acestor documente specifice pentru învăţământul preşcolar, alte acte normative ca

au un impact major asupra modului de funcţionare şi dezvoltare a grădiniţei sunt următoarele: -Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/12.07.2005, HG nr. 1534/2008 privindaprobarea standardelor de referinţă şi indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, HG nr.21/2007 privind

aprobareastandardelor de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a standardelor de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, O.M.Ed.C. nr.5115/2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de ÎnvăţământPreuniversitar, O.M.Ed.C. nr. 4464/07.09.2000 privind aprobarea Regulamentului de Organizareşi Funcţionare a Învăţământului Preşcolar.